Kuželky

Okresní přebory 2022

Výsledky [PDF]

Usnesení ze schůze VV TJ Lokomotivy Ústí n. L.

Ad 1. Prezident TJ osloví realitní kancelář a uzavře neexkluzivní smlouvu o prodeji turistické ubytovny (prodej schvaluje VH).
Ad 2. Na kuželně dojde k výměně zářivek a žárovek za jejich úsporné LED varianty.
Ad 3. Zůstává nezměněno.
Ad 5. Soupisky se pro jarní část nebudou měnit a zůstávají v platnosti soupisky pro podzimní část (hráči dopisovaní na soupisku budou při prvním startu opět na soupisku dopsáni).
Ad 6. Prosím členy o náměty na doplnění či úpravu webových stránek TJ.

V úterý 30. 11. 2021 v 17 hodin se v klubovně kuželny konala schůze rozšířeného výboru oddílu kuželek TJ Lokomotivy Ústí n. L., z.s.

Program:
1. Budoucnost Vechtru – turistické ubytovny
2. Současný stav v cenách energií a nutnost úspor
3. Přístup a doba tréninku
4. Příprava na valnou hromadu
5. Požadavky družstev na soupisky pro jarní část
6. Různé
7. Diskuze