Kuželky

Srdečně vás zveme na 5. letní memoriál Václava Potměšila

2 x 100 HS – dvojice ženské, mužské i smíšené, počet startů není omezen

Termín: 6. – 26. 6. 2022 (9:00 – 20:00, v pracovní dny od 15:00)

Přihlašujte se u Lucie Stránské
Tel: 776 871 787 nebo email: cihajda@seznam.cz
(v přihlášce uveďte volný termín, hodinu a telefonický kontakt)

Startovné: 220 Kč za dvojici

pozvánka [PDF]   |   rozpis [PDF]


V úterý 12. 4. 2022 v 17 hodin se koná řádná Valná hromada TJ Lokomotivy Ústí n./L.,z.s. (v 17:30 náhradní VH).

V 17 hodin – 17:30 hodin se koná členská schůze oddílu kuželek TJ Loko Ústí.

Program VH/Program členské schůze:

 1. Zpráva prezidenta/předsedy
 2. Zpráva ekonomky + uzávěrky
 3. Zprávy předsedů oddílů/vedoucích
  družstev
 4. Nakládání s majetkem a financemi
 5. Obsazení pozic TJ/oddílu
 6. Výhled na další rok a léta
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Usnesení

Okresní přebory 2022

Výsledky [PDF]

Usnesení ze schůze VV TJ Lokomotivy Ústí n. L.

Ad 1. Prezident TJ osloví realitní kancelář a uzavře neexkluzivní smlouvu o prodeji turistické ubytovny (prodej schvaluje VH).
Ad 2. Na kuželně dojde k výměně zářivek a žárovek za jejich úsporné LED varianty.
Ad 3. Zůstává nezměněno.
Ad 5. Soupisky se pro jarní část nebudou měnit a zůstávají v platnosti soupisky pro podzimní část (hráči dopisovaní na soupisku budou při prvním startu opět na soupisku dopsáni).
Ad 6. Prosím členy o náměty na doplnění či úpravu webových stránek TJ.

V úterý 30. 11. 2021 v 17 hodin se v klubovně kuželny konala schůze rozšířeného výboru oddílu kuželek TJ Lokomotivy Ústí n. L., z.s.

Program:
1. Budoucnost Vechtru – turistické ubytovny
2. Současný stav v cenách energií a nutnost úspor
3. Přístup a doba tréninku
4. Příprava na valnou hromadu
5. Požadavky družstev na soupisky pro jarní část
6. Různé
7. Diskuze