Kuželky

V úterý 22. 6. 2021 v 17 hodin se na kuželně koná valná hromada TJ Lokomotivy Ústí n. L., z.s.

Program:
1. Prezence
2. Zpráva prezidenta TJ
3. Zpráva ekonomky TJ
4. Zprávy předsedů oddílů
5. Sezóna 2021/2022
6. Různé
7. Diskuze
8. Usnesení